تحریم محصولات کشاورزی اسراییل در انگلیس  

سودشرکتهایی ازجمله مهادرین ازشهرکهای غیرقانونی درکرانه باختری وسرقت آب فلسطینیها بدست میاید

در راستای تلاش کمپین جهانی تحریم اسراییل، یک فروشگاه غذایی در انگلیس محصولات اسراییلی تولید شده در شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری را تحریم کرد.
بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از روزنامه گاردین چاپ انگلیس، شرکت تعاونی انگلیس موسوم به "گروه تعاون" که پنجمین خرده فروش بزرگ مواد غذایی انگلیس به شمار می رود، به اولین گروه فروشگاههای اروپایی اصلی تبدیل شد که تجارت با شرکتهای صادر کننده محصولات اسراییلی تولید شده در شهرک های غیر قانونی را قطع کرد.
براساس این گزارش، چنین تصمیمی به چهار شرکت بزرگ صادارت کالاهای اسراییلی به نام  آگرگسگو، آراوا، آدافرش و مهادرین و همچنین قراردادهایی به ارزش حدود 566 هزار دلار لطمه خواهد زد.این اقدام شرکت تعاونی انگلیس موجب شده است سایرشرکتهای فعال درجامعه صهیونیستی محصولات تولیدی در شهرکهای غیرقانونی را به انگلیس صادر نکنند.سخنگوی اتحادیه فلسطینی کمیته های کار کشاورزی گفت: سود شرکتهای صادر کننده محصولات کشاورزی اسراییل از جمله مهادرین از شهرکهای اسراییلی ها در سرزمین اشغالی فلسطین و همچنین سرقت آب فلسطینی ها به دست می آید. تجارت با چنین شرکتهایی حمایت از رژیم آپارتاید اسراییل ضد فلسطینی ها است و ما صمیمانه از چنین تصمیم شرکت تعاونی انگلیس استقبال می کنیم.