عرفات و سایر یاران سازشگر او اگرچه به علت خستگی از مقاومت و تقلید از روش‌ راحت طلبانه در مقابل تحریم‌های همه جانبه علیه فلسطین اشغالی؛ راه "سازش" را برگزیدند اما در عمل به آنچه صهیونیست‌ها آن را دنبال می‌کردند تن دردادند و شاید ناخواسته، دست صهیونیست‌ها را برای ادامه ددمنشی‌های خود علیه فلسطینی‌ها و تکمیل سه‌گانه "تحریم، سازش، انهدام" باز گذاشتند.
مشرق- این تصویر مربوط به یکی از توافقات "یاسر عرفات"، بنیانگذار جنبش فتح و اولین رئیس تشکیلات خودگران فلسطین با ایهود باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در سال 1999 است.حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر، مادلین آلبرایت، وزیر وقت امور خارجه آمریکا و عبدالله اردنی، پادشاه اردن نیز در این تصویر در حالی دیده می‌شوند که مشغول تشویق کردن هستند.

"خط سازش" را باید بن مایه اصلی تولد تشکیلات خودگردان فلسطینی دانست. عرصه خطرناکی که برخی سران آزادیخواه فلسطینی پس از سال‌ها حمله و تحریم همه جانبه رژیم صهیونیستی به آن اندیشیدند.


در واقع، از میان گروه‌های فلسطینی و هسته‌های جهادی همچون فتح، جنبش خلق برای آزادی فلسطین، حماس، جنبش جهاد اسلامی و غیره...

دست آخر عده‌ای که از سال‌ها مبارزه و ایستایی در مقابل ددمنشی‌های رژیم صهیونیستی به تنگ آمده بودند، راه سازش را در پیش گرفتند.

راهی که اگرچه از بطن آن نام "حکومت خودگردان" به درآمد، اما عملاً دست صهیونیست‌ها را برای تکمیل پروژه غصب قدس شریف و انهدام فلسطین باز گذاشت.

عرفات و سایر یاران سازشگر او اگرچه به علت خستگی از مقاومت و تقلید از روش‌ راحت طلبانه در مقابل تحریم‌های همه جانبه علیه فلسطین اشغالی؛ راه "سازش" را برگزیدند اما در عمل به آنچه صهیونیست‌ها آن را دنبال می‌کردند تن دردادند و شاید ناخواسته، دست صهیونیست‌ها را برای ادامه ددمنشی‌های خود علیه فلسطینی‌ها و تکمیل سه‌گانه "تحریم، سازش، انهدام" باز گذاشتند.


×هدایای سازش برای فلسطین

سرزمین‌های خودگردان بدون کمترین امکانات و در بدترین نقاط فلسطین اشغالی به حکومت خودگردان واگذار شد. صهیونیست‌ها اما در ادامه، دولت عرفات را محلی برای پرورش تروریست‌ها لقب دادند و این امر در واقع توجیهی برای عملیات‌ جوخه‌های ترور محسوب شد.

فعالان و نخبگان فلسطینی به صور مختلف دستگیر یا کشته شدند.

و بیشترین هزینه سازش نیز البته دامنگیر مردم فلسطین شد.

پلیس صهیونیستی به گواه اخبار موجود بدترین برخوردها را با مردم محروم سرزمین‌های خودگردان دارد.

کوچکترین اعتراضات مردم و اعمال خلاف قوانین رژیم یهودی با سرکوب شدید صهیونیست‌ها مواجه می‌شود و این در حالی است که حمله‌ هرازگاهی صهیونیست‌های تندرو به مردم فلسطین و کشتار آنها؛ با هیچ واکنشی مواجه نمی‌شود و دولت خودگردان نیز در این زمینه سکوت اختیار می‌کند.


سایت الکتائب وابسته به جنبش حماس در همین زمینه گزارش می‌دهد که صهیونیست‌ها حتی به کودکان فلسطینی ساکن در سرزمین‌های خودگردان نیز رحم نکرده و آنها را با کوچکترین عملی دستگیر و به زندان می‌اندازند.

سربازان اسرائیلی روزها با سگ‌های گارد در کوچه‌ها و خیابان‌های سرزمین‌های خودگردان نگهبانی می‌دهند و در سایه برخی درگیری‌های آنها با مردم و سکوت دولت سازشکار خودگردان نیز هزارگاهی تعدادی مرد و زن و کودک فلسطینی کشته می‌شوند.

گزارش‌های منتشر شده از فلسطین اشغالی حاکیست که تنها در دو هفته اخیر، 4 مورد ضرب و شتم کودکان فلسطینی توسط پلیس اسرائیل و یهودیان تندرو گزارش شده است. و البته به این موارد باید سرکوب هرروزه جوانان و بزرگسالان فلسطینی توسط صهیونیست‌ها را نیز افزود.

×وقوع انتفاضه با تاکید بر خط مقاومت

این در حالی است که علیرغم تمایل برخی چهره‌های فلسطینی به سازش با غرب و رژیم صهیونیستی، آرمان رهایی قدس شریف همچنان در خون جوانان فلسطینی جوشش دارد و وقوع انتفاضه توسط جوانا فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و در سال 2000 خود نویدبخش کوبش خط سازش و پویایی خط مقاومت بود.

انتفاضه‌ای که چهره‌های متفاوت‌تر خود را در روزهایی همچون یوم النکبه و روز خشم نشان می‌دهد و موید آن است که با وجود خستگی برخی سران سازشکار فلسطینی اما آرمان قدس شریف با طرح سه مرحله‌ای تحریم، سازش و در نهایت انهدام کنار نخواهد آمد.

تسلیم برخی چهره‌های فلسطین در مقابل سه گانه "تحریم، سازش، انهدام" و آنچه که با این تسلیم بر فلسطین اشغالی و مردم این کشور گذشته است، عبرت‌های فراوانی برای آزادیخواهان جهان و کشورهای مستقل دنیا دارد.

×تزریق روح سازش؛ هدف تحریم‌ها علیه ایران

جمهوری اسلامی ایران نیز در معرض این درس‌ها و این عبرت‌ها قرار دارد. کشوری که پس از سال‌ها مبارزه و اثبات این نکته به دشمنانش که با هجوم نظامی از میدان به در نخواهد رفت؛ هم اکنون در هجمه جدی‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته است.

تحریم‌هایی که در ورای حدسیاتی پیرامون توفیق یا شکستشان، به این حقیقت مهم می‌اندیشند که بتوانند روح سازش را به خون عده‌ای در داخل کشور تزریق کنند و خط مخالفت با مقاومت را به عنوان یگانه راه رهایی از فشارها و تنگناها در نظر آنان جلوه دهند.

خط سازشی که در عمل ثابت کرده است رهاوردی غیر از استیلای بیگانگان و در ادامه تلاش برای انهدام موجودیت ایران اسلامی نخواهد داشت.

رژیم صهیونیستی با توطئه تفهیم تاثیرگذاری دروغین تحریم‌ها و اهمیت سازش به برخی سران فلسطینی در دهه آخر قرن بیستم، پروژه انهدام مقاومت و موجودیتی به نام فلسطین را آغاز کرد.
پروژه‌‌ای که میزان توفیق آن مشخص نیست و با مقاومت جوانان فلسطینی سرنوشت دیگری خواهد یافت اما خوانش و درس گیری صحیح از سه‌گانه "تحریم، سازش، انهدام" برای ایران اسلامی نیز حاوی درس‌ها و عبرت‌های فراوانی است.