تجمع اعتراضی خانواده‌های شهدای ترور در مقابل سفارت سوئیس
"سیرنیوز" دراعتراض به اقدام وزارت خارجه آمریکا در خارج کردن نام فرقه منافقین از لیست گروه‌های تروریستی این کشور، خانواده شهدای ترور تجمع اعتراض آمیز برگزار می‌کند.
 
به گزارش سیرنیوز، این تجمع در محکومیت تصمیم کاملاً سیاسی وزارت خارجه آمریکا، در مقابل سفارت سوئیس واقع در خیابان الهیه به عنوان حافظ منافع آمریکا، برگزار می‌شود.

قرار است این تجمع در روز چهارشنبه نوزدهم مهرماه راس ساعت 9تا 11 صبح و با حضور خانواده‌های شهدای ترور که عمدتاً از خانواده‌های قربانی حملات تروریستی منافقین هستند و امت همیشه در صحنه حزب الله برگزار شود.