ا

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی را در فهرست محدود کننده های آزادی سازمانهای حقوق بشری قرار داد که این امر با انتقاد این رژیم مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد هفته گذشته در بیانیه ای رژیم صهیونیستی را در لیست سازمانهایی قرار داد که محدود کننده آزادی ها هستند و بر سازمانهای حقوق بشری و آزادی قید و بند می گذارند.
در این بیانیه از قانون اسرائیل که سازمانها را به ارائه گزارش های دقیق درباره سرمایه گذاری دولتهای خارجی ملزم می کند، انتقاد شده است.
بنابر گزارش فلسطین الیوم، در همین راستا، وزارت امور خارجه اسرائیل از بیانیه سازمان ملل متحد انتقاد کرد و مدعی شد که درج اسرائیل در فهرست محدود کننده آزادیها، غیر معقولانه است.
فعالان حقوقی در این باره می گویند که این قانون سازمانهای میانه رو را که کار خلافی مرتکب نمی شوند، مورد هدف قرار می دهد.